Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 40: (có đáp án) Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát (phần 2)

  • 1930 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Hiện nay, trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài bò sát?

Xem đáp án

Đáp án D
Trên thế giới có khoảng 6500 loài bò sát.


Câu 2:

Lớp Bò sát rất đa dạng vì:

Xem đáp án

Đáp án D
Lớp Bò sát rất đa dạng vì có số loài lớn; có môi trường và lối sống đa dạng.


Câu 3:

Lớp Bò sát chia làm mấy bộ?

Xem đáp án

Đáp án B

Bò sát hiện nay, được chia thành 4 bộ: bộ Đầu mỏ, bộ Có vảy, bộ Cá sấu, bộ Rùa.


Câu 4:

Động vật nào dưới đây không có màng nhĩ?

Xem đáp án

Đáp án B

Rắn ráo không có chi, không có màng nhĩ.


Câu 5:

Đặc điểm của Bộ có vảy là?

Xem đáp án

Đáp án C
Đặc điểm của Bộ có vảy là: Hàm ngắn, có răng nhỏ mọc trên hàm, trứng có màng dai bao bọc.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Keven

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Minh Lam Hà
10:19 - 26/03/2022

12D