Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 47: (có đáp án) Cấu tạo trong của thỏ (phần 2)

  • 1420 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Bộ xương của thỏ gồm các phần theo thứ tự nào?

Xem đáp án

Đáp án D
Bộ xương của thỏ gồm 3 phần: Xương đầu; xương thân và xương chi


Câu 2:

Ở thỏ, lồng ngực được tạo thành từ sự gắn kết của các loại xương nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Ở thỏ, lồng ngực được tạo thành từ sự gắn kết của xương cột sống, xương sườn và xương mỏ ác


Câu 3:

Cơ hoành tham gia vào?

Xem đáp án

Đáp án C
Ở thỏ xuất hiện cơ hoành: chia cơ thể thành 2 khoang: ngực và bụng; có tác dụng: cùng với cơ liên sườn tham gia vào hoạt động hô hấp


Câu 4:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Để thích nghi với đời sống “gặm nhấm”, thỏ có những thích nghi thể hiện ở các răng cửa ...(1)… và …(2)… mọc dài, răng hàm …(3)… còn răng nanh khuyết thiếu.

Xem đáp án

Đáp án B

Để thích nghi với đời sống “gặm nhấm”, thỏ có những thích nghi thể hiện ở các răng cửa cong sắc và thường xuyên mọc dài, răng hàm kiểu nghiền còn răng nanh khuyết thiếu


Câu 5:

Ở thỏ, xenlulôzơ được tiêu hóa chủ yếu ở bộ phận nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Ở thỏ, xenlulôzơ được tiêu hóa chủ yếu ở ruột dài với manh tràng lớn (ruột tịt)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận