Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 51 (có đáp án): Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

  • 3176 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thú Móng guốc chia làm mấy bộ?

Xem đáp án

 → Đáp án D


Câu 2:

Đặc điểm móng của Bộ Guốc chẵn là?

Xem đáp án

Bộ Guốc chẵn : gồm thú móng guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau, đa số sống đàn, có loài ăn tạp (lợn), ăn thực vật, nhiều loài nhai lại.

→ Đáp án A


Câu 3:

Đại diện nào KHÔNG thuộc Bộ Guốc chẵn?

Xem đáp án

Đại diện của Bộ Guốc chẵn : Lợn, bò, hươu

→ Đáp án B


Câu 4:

Đặc điểm móng của Bộ Guốc lẻ là?

Xem đáp án

Bộ Guốc lẻ : gồm thú móng guốc có 3 ngón chân giữa phát triển hơn cả, ăn thực vật.

→ Đáp án C


Câu 5:

Đại diện nào thuộc Bộ Guốc lẻ?

Xem đáp án

Bộ Guốc lẻ có các đại diện: không có sừng, sống đàn (ngựa); có sừng, sống đơn độc (tê giác có 3 ngón).

→ Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyệt Cầm

Hay nhưng có mấy câu sai chính tả

Bình luận


Bình luận