Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 1827 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp ánC

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ə/, các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /aʊ/, các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ʌ/, các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɒ/, các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ɒ/, các đáp án còn lại phát âm là /ə/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

1 năm trước

ha thanh nhan

7 tháng trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận

Hoàng Thị Thu Hà
17:54 - 04/11/2021

Hello

Hoàng Thị Thu Hà
17:55 - 04/11/2021

Phai phai

Ảnh đính kèm

Lộc Nguyễn
19:10 - 24/11/2021

jl./