Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 12 Writing có đáp án

  • 931 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Who/ in/ family/ will/ do/ dishes/ after/ meal?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

cụm từ “do the dishes”: rửa chén bát

Dịch: Ai trong gia đình bạn sẽ rửa chén bát sau bữa ăn?


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Do/ you/ make/ bed/ after/ wake up?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích:

after + Ving: sau khi làm gì

Dịch: Bạn có dọn giường sau khi thức dậy không?


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Can/ teach/ robots/ sing/ song?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

teaching robots: người máy dạy học

Dịch: Người máy dạy học có hát 1 bài được không?


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: There/ a lot/ do/ prepare/ for/ contest.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:

cụm từ “there’s a lot to do”: có nhiều việc phải làm

Dịch: Có nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho cuộc thi.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:It/ a/ good habit/ play/ sports/ every afternoon.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích:

cấu trúc: “it’s a good habit to V”: đó là thói quen tốt khi làm gì

Dịch: Đó là thói quen tốt khi chơi thể thao mỗi buổi chiều.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận