Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 2 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 2284 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: The wardrobe is _________ the fridge and the bed.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: cụm từ between…and…: ở giữa

Dịch: Cái tủ quần áo ở giữa tủ lạnh và giường ngủ.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: There ___________ a phone on the table

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Cấu trúc “there is + N”: có…

Dịch: Có một chiếc điện thoại ở trên bàn


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: The room my family often get together and watch TV is ___________.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: living room: phòng khách

Dịch: Căn phòng mà gia đình tôi tụ tập xem ti vi là phòng khách.


Câu 4:

 

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: I often do my homework ___________ my bedroom.

 

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: in + căn phòng: trong căn phòng nào

Dịch: Tôi thường làm bài tập về nhà trong phòng ngủ của mình.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: Every day, my mother ___________ the washing up with the help of the washing machine.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: cấu trúc do the washing up: làm công việc giặt giũ

Dịch: Mỗi ngày mẹ tôi giặt giũ với sự hỗ trợ của máy giặt


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

7 tháng trước

Chi Trần

tuyệt

Bình luận


Bình luận