Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 3 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1771 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: My friend, Ping is a ___________ student. She always finishes homework on time.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: hard-working: chăm chỉ

Dịch: Bạn tôi, Ping là một học sinh chăm chỉ. Bạn ấy luôn làm hết các bài tập được giao.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: – What are you doing tomorrow? – I ___________ to my friend’s birthday party.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Câu dùng thời tiếp diễn diễn tả tương lai.

Dịch: – Mai bạn làm gì thế? – Tớ sẽ đến bữa tiệc sinh nhật của bạn.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:What does your best friend look like?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Câu hỏi ngoại hình: “What does S look like?”

Handsome: đẹp trai

Dịch: – Bạn thân của bạn trông thế nào? – Cậu ấy đẹp trai lắm.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: It’s very _________ of you to help me.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Cấu trúc “It’s + adj + of sb + to v”: ai đó thật là như thế nào khi làm gì

Dịch: Bạn thật tốt khi giúp mình.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: Would you like __________ to the hospital to visit my mother?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: cấu trúc mời mọc “Would you like to V?”: bạn có muốn…

Dịch: Bạn có muốn đến bệnh viện thăm mẹ mình không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

tạ minh

Bình luận


Bình luận