Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 3 Writing có đáp án

  • 1658 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: My friend/ so talkative/ that/ she / make/ me/ tired.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “be + so + adj + that + S V”: quá…đến nỗi mà…

Dịch: Bạn tôi nói quá nhiều đến nỗi cố ấy làm tôi phát mệt.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Diana/ quite lovey/ with /short black hair/ big brown eyes.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: cấu trúc “with + N”: với…

Dịch: Diana khá xinh với tóc ngắn màu đen và mắt to màu nâu.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:I/ jealous/ a lot/ because/ her/ eyes/ bigger/ me.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: câu so sánh hơn với tính từ ngắn “be + Adj-er + than”

Dịch: Tôi rất ghen tị vì cô ấy có đôi mắt to hơn tôi.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:This/ my neighbor/ Ella. She/ confident/ helpful.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Luôn có tobe đứng trước tính từ

Dịch: Đây là hàng xóm của rôi, Ella. Cô ấy rất tự tin và hay giúp đỡ mọi người.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:We/ having/ big party/ tomorrow.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: câu sử dụng thời hiện tại tiếp diễn diễn tả tương lai

Dịch: Chúng tôi sẽ có một bữa tiệc lớn vào ngày mai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận