Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 5 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1319 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:We use ____________ to cover the pain.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: plaster: miếng băng dán vết thương

Dịch: Chúng ta dùng băng dán vết thương để che lại chỗ đau.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: The Sahara is ____________ desert in the world.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: “be the + tính từ ngắn + đuôi –est”

Dịch: Sa mạc Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:If you travel to a forest, you should bring a tent, a torch and a ___________.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: sleeping bag: túi ngủ

Dịch: Nếu đi vào rừng, bạn nên mang theo 1 cái lều, 1 đèn pin và 1 túi ngủ.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: The Sahara is ____________ desert in the world.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: “be the + tính từ ngắn + đuôi –est”

Dịch: Sa mạc Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:____________ is essential when you go to the beach.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: sun scream: kem chống nắng

Dịch: Kem chống nắng là rất quan trọng khi đi biển.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Gia Bách

rất hay

Bình luận


Bình luận

Lê Châu Anh
10:54 - 30/12/2021

:))))😥😥