Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 7 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 1901 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ð/ các đáp án còn lại phát âm là /θ/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /θ/ các đáp án còn lại phát âm là /ð/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /θ/ các đáp án còn lại phát âm là /ð/


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ð/ các đáp án còn lại phát âm là /θ/


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /θ/ các đáp án còn lại phát âm là /ð/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

4 tháng trước

Phạm Khánh Nguyên

làm bài tập trong đây rất vui, và rất có ích.

Bình luận


Bình luận

Phạm Dịu
19:59 - 12/03/2022

Câu 1 : Đáp án C
C đọc là d, còn lại đọc là th