Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1630 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: Last weekend, my friends and I _________ a football match

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

câu chia ở thời quá khứ vì có mốc thời gian “last weekend”

Dịch: Cuối tuần trước, tôi cùng các bạn đã xem 1 trận đấu bóng đá.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: My __________ sports are badminton and basketball.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:

favorite sports: môn thể thao ưa thích

Dịch: Môn thể thao ưa thích của tôi là cầu lông và bóng rổ.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: You should buy a new __________ to play badminton.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: racket: cái vợt cầu lông

Dịch: Bạn nên mua một cái vợt mới để chơi cầu lông.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: __________ is a running race of over 26 miles.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

marathon: cuộc thi chạy ma-ra-tong

Dịch: Cuộc thi chạy ma-ra-tong là cuộc chạy đua dài khoảng 26 dặm.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:Annie love doing sports. She’s ___________.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: sporty: người yêu thể thao

Dịch: Annie thích chơi các môn thể thao. Cô ấy là người yêu thể thao.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Phan Vũ Ngọc Kim Ngân

C

5 tháng trước

Chị Nhi

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hữu Nhân
16:04 - 26/09/2020

ko hay