Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 8 Writing có đáp án

  • 1251 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: The first/ sport competition/ held/ Greece/ 776 B.C.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Câu chia ở thời quá khứ đơn vì có mốc thời gian “776 B.C.”

Dịch: Cuộc thi đấu thể thao đầu tiên được tổ chức tại Hi Lạp vào năm 776 trước Công nguyên.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:Playing/ volleyball/ interesting.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Ving đứng đầu câu động từ chia số ít

Dịch: Chơi bóng chuyền rất thú vị.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:In/ first half/ the match/ our team/ score/ goal.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:

câu chia thời quá khứ đơn

Dịch: Trong hiệp 1, đội chúng tôi ghi 1 bàn thắng.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:Students/ do/ lot of/ outdoor/ activity.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Câu chia thời hiện tại đơn, chủ ngữ số nhiều (students) nên chia động từ nguyên thể (do)

Dịch: Học sinh có rất nhiều hoạt động ngoài trời.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: I/ more/ interested/ go swimming/ my sister.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích:

cấu trúc “be interested in Ving” thích, say mê làm gì

Dịch: Tôi thích đi bơi hơn chị tôi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận