Dạng 1: Nhận biết khái niệm số đo góc và nắm được cách đo góc có đáp án

 • 221 lượt thi

 • 10 câu hỏi

 • 60 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:  Góc trên hình có số đo bằng bao nhiêu độ? A. 50°;   B. 40°;   C. 60°;   D. 130°. (ảnh 1)

Góc trên hình có số đo bằng bao nhiêu độ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Góc trên hình có số đo 50°.


Câu 2:

Góc trên hình có số đo bằng bao nhiêu độ?

Góc trên hình có số đo bằng bao nhiêu độ?  A. 70°; B. 90°; C. 110°; D. 130°. (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Góc trên hình có số đo 110°.


Câu 3:

Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ?

Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ?  A. 75°; B. 95°; C. 105°; D. 125°. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Góc trên hình có số đo 105°.


Câu 4:

Cho  xOm^=45° và góc xOm bằng góc yAn. Khi đó góc yAn bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận