Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên có đáp án

  • 406 lượt thi

  • 52 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Viết phân số năm phần tám

Xem đáp án

Phân số âm năm phần tám được viết là -58

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào?

Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào? (ảnh 1)

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy nếu chia hình tròn làm 4  phần thì phần tô màu chiếm 3  phần.

Vậy phân số biểu diễn  phần tô màu là 34

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Hãy viết phép chia sau dưới dạng phân số: (-58) : 73

Xem đáp án

Phép chia (-58) : 73 được viết dưới dạng phân số là 5873

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Phân số nào dưới đây bằng với phân số 25

Xem đáp án

Đáp án A: Vì −2.10 ≠ 4.5nên 25410

 A sai.

Đáp án B: Vì (−2).15 = (−6).5=−30  nên −25 = −615

 B đúng.

Đáp án C: (−2).15 ≠ 6.5 nên −25 ≠ 615

 C sai.

Đáp án D: Vì (−2).(−10) ≠ (−4).5 nên −25 ≠ −4 − 10

 D sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tìm số nguyên x biết 3515=x3

Xem đáp án

3515=x3

35.3 = 15.x

x=35.315

x = 7

Vậy x = 7

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Minh Ngọc
15:09 - 13/02/2023

câu này lỗi ạ

Ảnh đính kèm

Trung Đức
20:14 - 29/04/2023

đề bị ngáo à