Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 1: Tập hợp có đáp án

  • 5729 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tập hợp Q là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 50. Viết tập hợp Q bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng.

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi x là phần tử đặc trưng cho tập hợp Q.

Theo đầu bài ta có: x là số tự nhiên nên và 10 < x < 50.

Bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng, tập hợp A được viết: Q = {x ∈ Ν | 10 < x < 50}.


Câu 2:

Cho tập hợp H được minh họa bằng sơ đồ Venn. Chọn phát biểu đúng:

Bài tập trắc nghiệm Tập hợp có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Xem đáp án

Đáp án A

Theo quan sát sơ đồ Venn, ta viết: 

H = {x; y; z; w; t}.

Ta có x thuộc tập hợp H hay x ∈ H. Do đó A đúng.

y thuộc tập hợp H hay y ∈ H. Do đó B sai.

u không thuộc tập hợp H hay u ∉ H. Do đó C sai.

t thuộc tập hợp H hay t ∈ H. Do đó D sai.


Câu 3:

Cho tập hợp P = {10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19}. Viết tập hợp P bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng.

Xem đáp án

Đáp án C

Các phần tử của P là các số tự nhiên khác 0, vừa lớn hơn 9 vừa nhỏ hơn 20.

Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết: P = {x ∈ N*| 9 < x < 20}.


Câu 4:

Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ “ĐIỆN BIÊN PHỦ”. Ba bạn An, Bình, Nam, Nhi lần lượt viết được các tập M sau đây. Cho biết bạn nào viết đúng tập hợp M.

Xem đáp án

Đáp án D

Các chữ cái tiếng Việt trong từ “ĐIỆN BIÊN PHỦ” là Đ; I; Ê: N; B; I; Ê; N; P; H; U.

Vì trong tập hợp mỗi phần tử chỉ được liệt kê đúng một lần nên ta viết:

M = {Đ; I; Ê; N; B; P; H; U}.

Vậy bạn Nhi viết đúng.


Câu 5:

Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết tập hợp sau: Tập hợp K các tháng (dương lịch) có 31 ngày trong năm.

Xem đáp án

Đáp án B

Các tháng (dương lịch) có 31 ngày trong năm là: tháng 1; tháng 3; tháng 5; tháng 7; tháng 8; tháng 10; tháng 12.

Vậy K = {tháng 1; tháng 3; tháng 5; tháng 7; tháng 8; tháng 10; tháng 12}.


4.5

Đánh giá trung bình

71%

29%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

2 năm trước

Bình Nguyên Nguyễn

2 năm trước

Nguyễn Hà Vy

1 năm trước

munnz cute

d

1 năm trước

dlinh

T

1 năm trước

Tùng Dương Ngô

Wedsite rất tuyệt vời. Nó giúp em có thể ôn tập các kiến thức mình đã học ở trên lớp nên em không bị quên bài!
M

1 năm trước

Mai Phuong

N

8 tháng trước

Nguyễn Lưu Bảo Trâm

Bình luận


Bình luận

Phạm Anh Duy
10:10 - 06/03/2022

CÂU 13:
a) 5 không thuộc M

Phạm Tuấn Anh
21:06 - 20/08/2022

supper idol

meocam bui
20:38 - 22/08/2022

đề khó quá :((((

minh kiều
10:11 - 05/11/2023

dễ mà

hoàng hà my
19:42 - 10/11/2022

câu 10
B = { Mai, Linh, Trang, Nhung }

Bạn Hân thuộc tập hợp B.
Bạn Cường không thuộc tập hợp B.

hoàng hà my
19:45 - 10/11/2022

câu 11
L = {N; H; A; T; R; G}.