Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 16: Phép nhân số nguyên có đáp án

  • 1461 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính: (- 3).(- 2).(- 5). 4;

Xem đáp án

Đáp án C

(- 3).(- 2) .(- 5) .4 = [(-3).4)].[(-2).(-5)] = (-12).10 =  -120.


Câu 2:

Phép nhân có tính chất gì:

Xem đáp án

Đáp án D

Phép nhân có cả ba tính chất: giao hoán, kết hợp và phân phối của phép nhân với phép cộng.


Câu 4:

Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số lẻ thì:

Xem đáp án

Đáp án D

Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số lẻ thì mang dấu âm.


Câu 5:

Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số chẵn thì:

Xem đáp án

Đáp án C

Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số chẵn thì có dấu dương.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận