Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 30: Làm tròn và ước lượng có đáp án

  • 1430 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Em có biết vì sao trong phần mở đầu đoạn tin bên, người ta lại viết "trên 232 triệu USD" thay vì viết "232,142 372 triệu USD"?

Em có biết vì sao trong phần mở đầu đoạn tin bên, người ta lại viết

Xem đáp án

Ta thấy trị giá 232, 142 372 triệu USD là con số nếu viết chính xác sẽ khá khó đọc và dài dòng, con số đó lớn hơn 232 nên để thuận tiện người ta viết “trên 232 triệu USD” thay vì “232, 142 372 triệu USD”.


Câu 2:

a) Theo em, khối lượng của hộp màu hồng nặng khoảng 6 kg hay 7 kg? 

b) Khối lượng của hộp màu vàng nặng khoảng 4 kg hay 5 kg? 

Theo em, khối lượng của hộp màu hồng nặng khoảng 6 kg hay 7 kg

Xem đáp án

a) Ta thấy cái kim trên đồng hồ hình 7.2a chỉ gần số 6 hơn số 7 nên khối lượng của hộp màu hồng nặng khoảng 6kg.

b) Ta thấy cái kim trên đồng hồ hình 7.2b chỉ gần số 5 hơn số 4 nên khối lượng của hộp màu vàng nặng khoảng 5kg.


Câu 3:

a) Làm tròn 24,037 đến hàng phản mười ta được kết quả là 24,0.

Làm tròn 24,037 đến hàng phản mười ta được kết quả là 24,0

Trong câu a, nếu viết kết quả làm tròn là 24 thì có đúng không?

Xem đáp án

Trong câu a, nếu viết kết quả làm tròn là 24 không được vì số 24,037 làm tròn tới hàng phần mười, chữ số hàng làm tròn có nghĩa và không được bỏ đi.


Câu 4:

Làm tròn số 3,141 59 đến hàng phần nghìn.

Xem đáp án

+) Bỏ đi các chữ số sau hàng phần nghìn: bỏ đi chữ số 5 và 9

+) Vì 5 lớn hơn hoặc bằng 5 nên chữ số 1 đứng trước nó tăng 1 đơn vị là 2

Do đó làm tròn số 3,141 59 tới hàng phần nghìn ta được kết quả là: 3,142.


Câu 5:

Em hãy đọc đoạn tin ngắn ở phần mở đầu rồi làm tròn số 479 633 đến hàng nghìn và làm tròn số 232,142 372 đến hàng đơn vị. So sánh hai kết quả với các số liệu trong tiêu đề của đoạn tin đó.

Em hãy đọc đoạn tin ngắn ở phần mở đầu rồi làm tròn số 479 633 đến hàng nghìn

Xem đáp án

* Làm tròn số 479 633 tới hàng nghìn:

+) Thay các chữ số 6; 3; 3 bởi các chữ số 0

+) Vì 6 > 5 nên 479 tăng 1 đơn vị là 480

Làm tròn số 479 633 tới hàng nghìn ta được kết quả là: 480 000

* Làm tròn số 232,142 372 đến hàng đơn vị: 

+) Bỏ đi các chữ số  sau hàng đơn vị là 1; 4; 2; 3; 7; 2 ở hàng thập phân

+) Vì 1 < 5 nên chữ số hàng đơn vị là 2 được giữ nguyên.

Làm tròn số 232,142 372 đến hàng đơn vị ta được kết quả: 232

Nhận xét: Hai kết quả đó với các số liệu trong tiêu đề của đoạn tin đó đều giống nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lan Vũ
15:47 - 23/02/2022

đề thi hay nhưng toàn trong vở thực hành