Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài tập cuối chương 6 trang 27 có đáp án

  • 1381 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thay số thích hợp vào dấu “?”.

-1016=?56=-20?=50?

Xem đáp án

Ta có: -1016=-58

Do đó: -58=?56=-20?=50?

+) Với -58=?56, vì 56 : 8 = 7 nên thừa số phụ là 7, do đó "?" = (-5).7 = -35

+) Với -58=20?, vì (-20) : (-5) = 4 nên thừa số phụ là 4, do đó "?" = 8.4 = 32

+) Với -58=50?, vì 50) : (-5) = -10 nên thừa số phụ là -10, do đó "?" = 8. (-10) = -80

Vậy -58=-3556=-2032=50-80


Câu 2:

Tính một cách hợp lí.

a) A = -314+213+-2514+-1513;

b) B = 53.725+53.2125-53.725

Xem đáp án

a) A = -314+213+-2514+-1513

       = -314+-2514+213+-1513

       = -2814+-1313

       = (-2) + (-1) = -3

b) B = 53.725+53.2125-53.725

        = 53.725+2125-725

        = 53.212575


Câu 3:

Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi loại 1 000 ml. Ngày đầu Mai uống 1/5 hộp; ngày tiếp theo Mai uống tiếp 1/4 hộp.

a) Hỏi sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại bao nhiêu phần?

b) Tính lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày.

Xem đáp án

a) Sau hai ngày Mai đã uống số phần của một hộp sữa tươi là:

15+14=420+520=920 (phần)

Sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại:

1-920=1120 (phần)

b) Lượng sữa tươi còn lại số ml là:

1 000.1120=50.11=550 (ml)

 Vậy sau hai ngày hộp sữa còn lại 1120 phần và còn lại 550 ml.


Câu 4:

Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán. Bác đã bán được 20 kg, ứng với 2/5 số cà chua. Hỏi bác nông dân đã mang bao nhiêu kilôgam cà chua ra chợ bán?

Xem đáp án

Bác nông dân đã mang số kilôgam cà chua ra chợ bán là:

20:25=20.52=10.5=50 (kg)

Vậy bác nông dân đã mang 50 kilôgam cà chua ra chợ bán.


Câu 5:

Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày. Nếu trung bình một năm có 365 1/4 ngày, hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người.

Xem đáp án

Đổi 36514 ngày = 365.4+1365=14614 ngày

Số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người là:

14614:8=14614.18=146132 (ngày)

Vậy trung bình mỗi năm con người ngủ 146132 ngày.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ngô Trí Duy
13:54 - 14/03/2024

saiiiiiiiiiiiiiiii