Trắc nghiệm Tổng hợp đề đọc hiểu văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có đáp án

  • 54 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào?

Xem đáp án

Đoạn trích trên được trích trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

“Nguy cơ ghê gớm” mà tác giả nói đến là gì?

Xem đáp án

“Nguy cơ ghê gớm” mà tác giả nói đến là nguy cơ Trái Đất bị phá hủy bởi thuốc nổ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Theo văn bản, ngành khoa học nào có tiến bộ ghê gớm nhất trên thế giới? 

Xem đáp án

Theo văn bản, ngành khoa học công nghiệp hạt nhân có tiến bộ ghê gớm nhất trên thế giới.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận