Thi Online Trắc nghiệm Tổng hợp đề đọc hiểu văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em có đáp án

Trắc nghiệm Tổng hợp đề đọc hiểu văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em có đáp án

  • 64 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào?

Xem đáp án

Đoạn trích trên được trích trong văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Đại từ nào dùng để nói về trẻ em trong đoạn trích?

Xem đáp án

Đại từ “chúng” được lặp lại nhiều lần để chỉ trẻ em được nhắc đến trong văn bản.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Xác định biện pháp tu từ trong câu: “Tuổi chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển.”

Xem đáp án

Biện pháp tu từ liệt kê: vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nội dung chính của đoạn văn trên là gì? 

Xem đáp án

Nội dung chính: Sự khẳng định quyền được sống và phát triển của trẻ em.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận