Câu hỏi:

24/10/2022 1,812

Cho hai đa thức:

A(x) = 4x4 + 6x2 – 7x3 – 5x – 6 và B(x) = –5x2 + 7x3 + 5x + 4 – 4x4

Tìm đa thức M(x) sao cho M(x) = A(x) + B(x)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

A(x) = 4x4 – 7x3 + 6x2 – 5x – 6.

B(x) = – 4x4 + 7x3 –5x2  + 5x + 4

M(x) = A(x) + B(x)

= (4x4 – 7x3 + 6x2 – 5x – 6) + (– 4x4 + 7x3 –5x2  + 5x + 4)

= (4 – 4)x4 + (7 – 7)x3 + (6 – 5)x2 + (5 – 5)x – 6 + 4

= x2 – 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho P(x) = x3 + x2 + x + 1 và Q(x) = x4 – 1
Tìm đa thức A(x) sao cho P(x).A(x) = Q(x)

Xem đáp án » 24/10/2022 1,919

Câu 2:

Tính:

( 4x2 + 2x + 1)( 2x – 1)

Xem đáp án » 24/10/2022 1,868

Câu 3:

Tính:

(x6 – 2x4 + x2 ) : ( –2x2)

Xem đáp án » 24/10/2022 1,726

Câu 4:

Một công ty du lịch dự định dùng 2 xe ô tô để chở khách đi tham quan, mỗi xe chở tối đa 35 khách, mức giá cho chuyến đi là 900 nghìn đồng/ người và đã có 50 người đăng kí tham quan. Công ty đặt ra chính sách khuyến mãi như sau: Sẽ giảm giá cho mỗi người trong đoàn tham quan là 10 nghìn đồng khi cứ có thêm 1 khách tham quan ngoài 50 khách trên.
Giả sử số khách tham quan thêm là x (x ≤ 20). Tính số tiền mà công ty thu được theo x.

Xem đáp án » 24/10/2022 1,375

Câu 5:

Tính:

(x5 – x4 – 2x3) : (x2 + x)

Xem đáp án » 24/10/2022 1,166

Câu 6:

Tính:

(x2 + 2x + 3) + (3x2 – 5x + 1)

Xem đáp án » 24/10/2022 1,092

Bình luận


Bình luận