Câu hỏi:

24/10/2022 1,367

Một công ty du lịch dự định dùng 2 xe ô tô để chở khách đi tham quan, mỗi xe chở tối đa 35 khách, mức giá cho chuyến đi là 900 nghìn đồng/ người và đã có 50 người đăng kí tham quan. Công ty đặt ra chính sách khuyến mãi như sau: Sẽ giảm giá cho mỗi người trong đoàn tham quan là 10 nghìn đồng khi cứ có thêm 1 khách tham quan ngoài 50 khách trên.
Giả sử số khách tham quan thêm là x (x ≤ 20). Tính số tiền mà công ty thu được theo x.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số tiền mỗi người trong đoàn tham quan được giảm khi có thêm x khách tham quan là: 10x (nghìn đồng)

Số tiền mỗi người trong đoàn tham quan phải trả sau khi được giảm là:

900 – 10x (nghìn đồng)

Số người trong đoàn tham quan là: 50 + x (người)

Muốn tính số tiền mà công ty thu được, ta lấy số người nhân với số tiền mỗi người phải trả: (50 + x)(900 – 10x) = 50.900 + 900x – 50.10x – x.10x = – 10x2 + 400x + 45000   (nghìn đồng)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho P(x) = x3 + x2 + x + 1 và Q(x) = x4 – 1
Tìm đa thức A(x) sao cho P(x).A(x) = Q(x)

Xem đáp án » 24/10/2022 1,894

Câu 2:

Tính:

( 4x2 + 2x + 1)( 2x – 1)

Xem đáp án » 24/10/2022 1,837

Câu 3:

Cho hai đa thức:

A(x) = 4x4 + 6x2 – 7x3 – 5x – 6 và B(x) = –5x2 + 7x3 + 5x + 4 – 4x4

Tìm đa thức M(x) sao cho M(x) = A(x) + B(x)

Xem đáp án » 24/10/2022 1,804

Câu 4:

Tính:

(x6 – 2x4 + x2 ) : ( –2x2)

Xem đáp án » 24/10/2022 1,710

Câu 5:

Tính:

(x5 – x4 – 2x3) : (x2 + x)

Xem đáp án » 24/10/2022 1,158

Câu 6:

Tính:

(x2 + 2x + 3) + (3x2 – 5x + 1)

Xem đáp án » 24/10/2022 1,080

Bình luận


Bình luận