Câu hỏi:

16/12/2022 110

Cho hàm số fx  liên tục trên R 01fxdx=4 03fxdx=6  . TínI=11f2x+1dx

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Đặt u=2x+1dx=12du . Khi x=1  thì u=1 . Khi x=1  thì u=3 .

Nên I=1213fudu=1210fudu+03fudu

=1210fudu+03fudu.

Xét 01fxdx=4 . Đặt x=udx=du .

Khi x=0  thì u=0 . Khi x=1  thì u=1 .

Nên 4=01fxdx=01fudu=10fudu .

Ta có 03fxdx=603fudu=6 .

Nên I=1210fudu+03fudu=124+6=5

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số f(x)=x22x+3 khi x2x+1 khi x<2 . Khi đó I=01f32xdx  bằng

Xem đáp án » 17/12/2022 3,774

Câu 2:

Cho hàm số fx  có đạo hàm liên tục trên R thỏa mãn fx3+3x+1=3x+2 , với mọi x .Tích phân 15xf'xdx  bằng

Xem đáp án » 16/12/2022 2,495

Câu 3:

Giá trị của tích phân 0π2maxsinx,cosxdx  bằng

Xem đáp án » 17/12/2022 1,828

Câu 4:

Cho hàm số f(x)=1x2    khi x375x   khi  x>3 . Tính tích phân 0ln2f3ex1exdx  .

Xem đáp án » 17/12/2022 1,656

Câu 5:

Cho hàm số f(x)=2x1   khi x1x2             khi x<1 . Tính tích phân 113fx+32dx .

Xem đáp án » 17/12/2022 1,596

Câu 6:

Cho Fx  là một nguyên hàm của hàm số fx=1+x1x  trên tập R và thỏa mãn F1=3 . Tính tổng F0+F2+F3

Xem đáp án » 16/12/2022 1,233

Câu 7:

Cho hàm số f(x)=4x khi x>22x+12 khi x2 . Tính tích phân I=03x.fx2+1x2+1dx+ln2ln3e2x.f1+e2xdx

Xem đáp án » 17/12/2022 976

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK