Câu hỏi:

07/03/2020 2,783

Phát biểu hằng đẳng thức (6) bằng lời.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tổng của lập phương hai biểu thức bằng tích của tổng hai biểu thức và bình phương thiếu của hiệu hai biểu thức đó

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

Xem đáp án » 10/03/2020 16,944

Câu 2:

Tính (x + 3)(x2 – 3x + 9)

Xem đáp án » 10/03/2020 14,897

Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức: x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99

Xem đáp án » 10/03/2020 13,234

Câu 4:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

Xem đáp án » 07/03/2020 8,996

Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức: x2 + 4x + 4 tại x = 98.

Xem đáp án » 10/03/2020 8,462

Câu 6:

Tính (2 + xy)2

Xem đáp án » 10/03/2020 7,363

Câu 7:

Tính (5x – 1)3

Xem đáp án » 10/03/2020 7,362

Bình luận


Bình luận