Câu hỏi:

07/03/2020 832

Phát biểu hằng đẳng thức (7) bằng lời.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hiệu của lập phương hai biểu thức bằng tích của hiệu hai biểu thức và bình phương thiếu của tổng hai biểu thức đó

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

Xem đáp án » 10/03/2020 16,796

Câu 2:

Tính (x + 3)(x2 – 3x + 9)

Xem đáp án » 10/03/2020 14,788

Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức: x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99

Xem đáp án » 10/03/2020 13,162

Câu 4:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

Xem đáp án » 07/03/2020 8,891

Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức: x2 + 4x + 4 tại x = 98.

Xem đáp án » 10/03/2020 8,419

Câu 6:

Tính (2 + xy)2

Xem đáp án » 10/03/2020 7,319

Câu 7:

Tính (5x – 1)3

Xem đáp án » 10/03/2020 7,287

Bình luận


Bình luận