Câu hỏi:

10/03/2020 3,051

Tính nhanh: 742 + 242 – 48.74

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

742 – 48.74 + 242

= 742 – 2.74.24 + 242

= (74 – 24)2

= 502

= 2500

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

Xem đáp án » 10/03/2020 16,678

Câu 2:

Tính (x + 3)(x2 – 3x + 9)

Xem đáp án » 10/03/2020 14,696

Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức: x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99

Xem đáp án » 10/03/2020 13,106

Câu 4:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

Xem đáp án » 07/03/2020 8,835

Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức: x2 + 4x + 4 tại x = 98.

Xem đáp án » 10/03/2020 8,375

Câu 6:

Tính (2 + xy)2

Xem đáp án » 10/03/2020 7,276

Câu 7:

Tính (5x – 1)3

Xem đáp án » 10/03/2020 7,255

Bình luận


Bình luận