Câu hỏi:

09/12/2021 55,142

Điều kiện xác định của hàm số y = 1-3cosxsinx là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điều kiện xác định của hàm số y=13cosxsinx là sin x ≠ 0

 x ≠ kπ, k.

Đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = tan2x

Xem đáp án » 09/12/2021 207,796

Câu 2:

Điều kiện xác định của hàm số y=1sinx - cosx là

Xem đáp án » 09/12/2021 182,982

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = tan(2x - π3) 

Xem đáp án » 09/12/2021 157,866

Câu 4:

Tập xác định của hàm số y = cos x là

Xem đáp án » 09/12/2021 86,185

Câu 5:

Điều kiện xác định của hàm số y = 2sinx + 11-cosx là

Xem đáp án » 09/12/2021 84,024

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y=3sin2x-cos2x 

Xem đáp án » 09/12/2021 76,770

Câu 7:

Hàm số y= cot 2x  có tập xác định là

Xem đáp án » 17/09/2019 65,119

Bình luận


Bình luận