Câu hỏi:

17/09/2019 676

Tập xác định của hàm số y = cotxcosx - 1

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = tan2x

Xem đáp án » 17/09/2019 197,880

Câu 2:

Điều kiện xác định của hàm số y=1sinx - cosx là

Xem đáp án » 17/09/2019 176,584

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = tan(2x - π3) 

Xem đáp án » 17/09/2019 148,035

Câu 4:

Tập xác định của hàm số y = cos x là

Xem đáp án » 17/09/2019 84,240

Câu 5:

Điều kiện xác định của hàm số y = 2sinx + 11-cosx là

Xem đáp án » 17/09/2019 79,730

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y=3sin2x-cos2x 

Xem đáp án » 17/09/2019 73,994

Câu 7:

Hàm số y= cot 2x  có tập xác định là

Xem đáp án » 17/09/2019 62,463

Bình luận


Bình luận