Câu hỏi:

17/09/2019 423

Tập xác định của hàm số y = cotxcosx - 1

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = tan2x

Xem đáp án » 17/09/2019 128,042

Câu 2:

Điều kiện xác định của hàm số y=1sinx - cosx là

Xem đáp án » 17/09/2019 115,639

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = tan(2x - π3) 

Xem đáp án » 17/09/2019 90,312

Câu 4:

Tập xác định của hàm số y = cos x là

Xem đáp án » 17/09/2019 62,915

Câu 5:

Điều kiện xác định của hàm số y = 2sinx + 11-cosx là

Xem đáp án » 17/09/2019 53,711

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y=3sin2x-cos2x 

Xem đáp án » 17/09/2019 45,125

Câu 7:

Hàm số y= cot 2x  có tập xác định là

Xem đáp án » 17/09/2019 38,281

Bình luận


Bình luận