Câu hỏi:

03/06/2020 4,683

Hàm số y = 2sinxcosx + cos2x có giá trị lớn nhất là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 

Hàm số y = 2sinxcosx + cos2x có giá trị lớn nhất là A.3 B.2 căn 2 C.2 D. căn 2 (ảnh 1)

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

Xem đáp án » 03/06/2020 23,086

Câu 2:

Hàm số y = 3sinx  cosx có giá trị nhỏ nhất là:

Xem đáp án » 03/06/2020 14,811

Câu 3:

Hàm số y =sinx.cosx là

Xem đáp án » 30/07/2020 10,253

Câu 4:

Hàm số y = tan(x/2 - π/4) có tập xác định là:

Xem đáp án » 03/06/2020 8,474

Câu 5:

Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) và k  Z.

Khoảng nào dưới đây không nằm trong tập xác định của hàm số?

Xem đáp án » 03/06/2020 7,412

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

Xem đáp án » 03/06/2020 7,207

Câu 7:

Hàm số y=(sinx+cosx)2 + cos2x có giá trị lớn nhất là:

Xem đáp án » 03/06/2020 6,205

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Ngọc Anh
15:25 - 06/11/2020

Hay quaz

Nguyễn Ngọc Anh
15:35 - 06/11/2020

I love VJ

Nguyễn Ngọc Anh
15:34 - 06/11/2020

Hay

Ảnh đính kèm

Nguyễn Ngọc Anh
15:56 - 06/11/2020

<3

Ảnh đính kèm