Câu hỏi:

03/06/2020 2,287

Hàm số y = (sinx  cosx)2 + cos2x có giá trị nhỏ nhất là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hàm số y = (sinx - cosx)^2 + cos 2x có giá trị nhỏ nhất là A. -1 B. 1- căn 2 C.0 D. 1 + căn 2 (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

Xem đáp án » 03/06/2020 23,087

Câu 2:

Hàm số y = 3sinx  cosx có giá trị nhỏ nhất là:

Xem đáp án » 03/06/2020 14,812

Câu 3:

Hàm số y =sinx.cosx là

Xem đáp án » 30/07/2020 10,258

Câu 4:

Hàm số y = tan(x/2 - π/4) có tập xác định là:

Xem đáp án » 03/06/2020 8,475

Câu 5:

Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) và k  Z.

Khoảng nào dưới đây không nằm trong tập xác định của hàm số?

Xem đáp án » 03/06/2020 7,418

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

Xem đáp án » 03/06/2020 7,207

Câu 7:

Hàm số y=(sinx+cosx)2 + cos2x có giá trị lớn nhất là:

Xem đáp án » 03/06/2020 6,209

Bình luận


Bình luận