Câu hỏi:

03/06/2020 2,330

Hàm số y = 2cos2x  1 là hàm tuần hoàn với chu kì:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có y = 2cos2x – 1 = cos2x, do đó hàm số tuần hoàn với chu kì T = 2π/2 = π.

Vậy đáp án là A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

Xem đáp án » 03/06/2020 23,067

Câu 2:

Hàm số y = 3sinx  cosx có giá trị nhỏ nhất là:

Xem đáp án » 03/06/2020 14,801

Câu 3:

Hàm số y =sinx.cosx là

Xem đáp án » 30/07/2020 10,229

Câu 4:

Hàm số y = tan(x/2 - π/4) có tập xác định là:

Xem đáp án » 03/06/2020 8,469

Câu 5:

Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) và k  Z.

Khoảng nào dưới đây không nằm trong tập xác định của hàm số?

Xem đáp án » 03/06/2020 7,392

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

Xem đáp án » 03/06/2020 7,204

Câu 7:

Hàm số y=(sinx+cosx)2 + cos2x có giá trị lớn nhất là:

Xem đáp án » 03/06/2020 6,201

Bình luận


Bình luận