Câu hỏi:

08/06/2020 279

Phần thực và phần ảo của số phức z = (1 + 3i)2 là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: z = 1 + 23i + 3i2 = -2 + 23i

Vậy phần thực và phần ảo của z là -2 và 23

Chọn C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Môđun của số phức z thỏa mãn điều kiện (3z - z)(1 + i) - 5z = 8i - 1 là

Xem đáp án » 08/06/2020 2,153

Câu 2:

Phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn (1 - i)z - 1 + 5i = 0 là  

Xem đáp án » 08/06/2020 1,494

Câu 3:

Cho số phức z thỏa mãn 5 (z +i)z+1 = 2-i. Khi đó môđun của số phức w=1+z+z2 là

Xem đáp án » 08/06/2020 696

Câu 4:

Cho hai số phức z1 = 1 + 2i, z2 = 2 - 3i . Phần thực và phần ảo của số phức w = 3z1 - 2z2 là

Xem đáp án » 08/06/2020 558

Câu 5:

Phần ảo của số phức z=i(1+3i)3 là

Xem đáp án » 08/06/2020 344

Câu 6:

Phương trình z4-2z2-3=0 có 4 nghiệm phức z1, z2, z3, z4. Giá trị biểu thức T=|z1|2+|z2|2+|z3|2+|z4|2 bằng

Xem đáp án » 08/06/2020 310

Câu 7:

Môđun của số phức z thỏa mãn điều kiện z + (2 - i)z = 13 - 3i là

Xem đáp án » 08/06/2020 305

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK