14 câu trắc nghiệm: Ôn tập chương 4 có đáp án

  • 1824 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hai số phức z1 = 1 + 2i, z2 = 2 - 3i . Phần thực và phần ảo của số phức w = 3z1 - 2z2 là

Xem đáp án

Chọn B

Ta có: w = 3z1-2z2

= 3(2 + 2i) - 2(2 - 3i) = -1 + 12i 

Vậy phần thực và phần ảo của w là -1 và 12.


Câu 2:

Phần thực và phần ảo của số phức z = (1 + 3i)2 là

Xem đáp án

Ta có: z = 1 + 23i + 3i2 = -2 + 23i

Vậy phần thực và phần ảo của z là -2 và 23

Chọn C


Câu 3:

Phần ảo của số phức z=i(1+3i)3 là

Xem đáp án

Ta có: z=i(1+3i)3=i(1+33i-9-33i)=-8i.

Vậy phần ảo của z là -8

Chọn D


Câu 4:

Thực hiện phép tính: T= 2+3i1+i +3-4i1-i +i(4+9i) ta có

Xem đáp án

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

=> T = -3 + 4i

Chọn B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

6 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận