Câu hỏi:

07/08/2020 65

Tìm limx2x33x2+4

Video trực tiếp gần đây Lớp 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

limtat4-a4t-a bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 218

Câu 2:

limx-2x4-4x2+87x2+9x-2 bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 88

Câu 3:

limx-x2+2x+3x4x2+1-x+7 bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 76

Câu 4:

limx5x2-12x+353x-15 bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 72

Câu 5:

limx0+ 2x+7x5x-x bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 71

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »