Câu hỏi:

07/08/2020 339

Tìm limx2x33x2+4

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

limx2x33x2+4=  233.22+4=  83.4+4=0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

limtat4-a4t-a bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 2,172

Câu 2:

Tìm giới hạn F=limxx(4x2+1x)

Xem đáp án » 07/08/2020 1,684

Câu 3:

 Chọn kết quả đúng của limx01x22x3

Xem đáp án » 07/08/2020 1,487

Câu 4:

Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của limx1x2+2x+12x3+2

Xem đáp án » 07/08/2020 1,015

Câu 5:

limx-2x4-4x2+87x2+9x-2 bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 965

Câu 6:

limx5x2-12x+353x-15 bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 715

Câu 7:

Tìm limx1x3+3x+12

Xem đáp án » 07/08/2020 469

Bình luận


Bình luận