Câu hỏi:

07/08/2020 292

Giá trị đúng của limx+x4+7x4+1

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

limx+x4+7x4+1=limx+1+7x41+1x4=1+01+0=1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

limtat4-a4t-a bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 2,172

Câu 2:

Tìm giới hạn F=limxx(4x2+1x)

Xem đáp án » 07/08/2020 1,683

Câu 3:

 Chọn kết quả đúng của limx01x22x3

Xem đáp án » 07/08/2020 1,487

Câu 4:

Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của limx1x2+2x+12x3+2

Xem đáp án » 07/08/2020 1,015

Câu 5:

limx-2x4-4x2+87x2+9x-2 bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 964

Câu 6:

limx5x2-12x+353x-15 bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 715

Câu 7:

Tìm limx1x3+3x+12

Xem đáp án » 07/08/2020 469

Bình luận


Bình luận