Câu hỏi:

11/08/2020 262

Có mấy nhóm đơn thức đồng dạng với nhau trong các đơn thức sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các đơn thức đồng dạng:

Trắc nghiệm: Đơn thức đồng dạng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đơn thức đồng dạng với đơn thức 32x2y3 là:

Xem đáp án » 11/08/2020 1,738

Câu 2:

Tổng các đơn thức 3x2y4 và 7x2y4 là

Xem đáp án » 11/08/2020 799

Câu 3:

Thu gọn -3x2 - 0,5x2 + 2,5x2 ta được:

Xem đáp án » 11/08/2020 355

Câu 4:

Tổng của tích hai đơn thức 12xyz và 2xy3z2 với đơn thức 2x2y4z3 là

Xem đáp án » 11/08/2020 326

Câu 5:

Tìm các cặp đơn thức không đồng dạng

Xem đáp án » 11/08/2020 230

Câu 6:

Hiệu của hai đơn thức 4x3y và -2x3y

Xem đáp án » 11/08/2020 167

Bình luận


Bình luận