Câu hỏi:

11/08/2020 360

Tổng của tích hai đơn thức 12xyz và 2xy3z2 với đơn thức 2x2y4z3 là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tích của hai đơn thức Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án là:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đơn thức đồng dạng với đơn thức 32x2y3 là:

Xem đáp án » 11/08/2020 1,814

Câu 2:

Tổng các đơn thức 3x2y4 và 7x2y4 là

Xem đáp án » 11/08/2020 851

Câu 3:

Thu gọn -3x2 - 0,5x2 + 2,5x2 ta được:

Xem đáp án » 11/08/2020 387

Câu 4:

Có mấy nhóm đơn thức đồng dạng với nhau trong các đơn thức sau:

Xem đáp án » 11/08/2020 283

Câu 5:

Tìm các cặp đơn thức không đồng dạng

Xem đáp án » 11/08/2020 246

Câu 6:

Hiệu của hai đơn thức 4x3y và -2x3y

Xem đáp án » 11/08/2020 182

Bình luận


Bình luận