Câu hỏi:

11/08/2020 388

Thu gọn -3x2 - 0,5x2 + 2,5x2 ta được:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có : -3x2 - 0,5x2 + 2,5x2 = (-3 - 0,5 + 2,5)x2 = -x2

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đơn thức đồng dạng với đơn thức 32x2y3 là:

Xem đáp án » 11/08/2020 1,814

Câu 2:

Tổng các đơn thức 3x2y4 và 7x2y4 là

Xem đáp án » 11/08/2020 851

Câu 3:

Tổng của tích hai đơn thức 12xyz và 2xy3z2 với đơn thức 2x2y4z3 là

Xem đáp án » 11/08/2020 360

Câu 4:

Có mấy nhóm đơn thức đồng dạng với nhau trong các đơn thức sau:

Xem đáp án » 11/08/2020 283

Câu 5:

Tìm các cặp đơn thức không đồng dạng

Xem đáp án » 11/08/2020 246

Câu 6:

Hiệu của hai đơn thức 4x3y và -2x3y

Xem đáp án » 11/08/2020 182

Bình luận


Bình luận