Câu hỏi:

11/08/2020 172

Hiệu của hai đơn thức 4x3y và -2x3y

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có 4x3y - (-2x3y) = 4x3y + 2x3y = 6x3y

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đơn thức đồng dạng với đơn thức 32x2y3 là:

Xem đáp án » 11/08/2020 1,751

Câu 2:

Tổng các đơn thức 3x2y4 và 7x2y4 là

Xem đáp án » 11/08/2020 813

Câu 3:

Thu gọn -3x2 - 0,5x2 + 2,5x2 ta được:

Xem đáp án » 11/08/2020 365

Câu 4:

Tổng của tích hai đơn thức 12xyz và 2xy3z2 với đơn thức 2x2y4z3 là

Xem đáp án » 11/08/2020 335

Câu 5:

Có mấy nhóm đơn thức đồng dạng với nhau trong các đơn thức sau:

Xem đáp án » 11/08/2020 269

Câu 6:

Tìm các cặp đơn thức không đồng dạng

Xem đáp án » 11/08/2020 236

Bình luận


Bình luận