Bài tập: Đơn thức đồng dạng có đáp án

  • 2402 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Tìm các cặp đơn thức không đồng dạng

Xem đáp án

Ta có Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án không đồng dạng với 32x2y3

Chọn đáp án B


Câu 3:

Đơn thức đồng dạng với đơn thức 32x2y3 là:

Xem đáp án

Đơn thức đồng dạng với đơn thức 3x2y3 là -7x2y3 vì hai đơn thức này có chung phần biến x2y3 và có hệ số khác 0.

Chọn đáp án B


Câu 4:

Tổng các đơn thức 3x2y4 và 7x2y4 là

Xem đáp án

Ta có : 3x2y4 + 7x2y4 = 10x2y4

Chọn đáp án A


Câu 5:

Hiệu của hai đơn thức 4x3y và -2x3y

Xem đáp án

Ta có 4x3y - (-2x3y) = 4x3y + 2x3y = 6x3y

Chọn đáp án D


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hoang Nam Le

Đề ti khá hay

Bình luận


Bình luận

Quang Dung Bui
22:00 - 23/02/2022

câu 5 đáp án là c vì đề bài là 2 chứ không phải -2

Ảnh đính kèm

Quang Dung Bui
22:05 - 23/02/2022

à nhầm