Đề thi giữa học kì 2 Toán 7 KNTT - Đề 01 có đáp án

  • 1575 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong các công thức sau, công thức nào không biểu diễn y là hàm số của x

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình dưới.

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình dưới. Hàm số trên đồng biến trên khoảng (ảnh 1)

Hàm số trên đồng biến trên khoảng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Từ hình vẽ ta thấy đồ thị hàm số y = f(x) đi lên từ trái sang phải trên khoảng (0; + ∞). Vậy hàm số này đồng biến trên khoảng (0; + ∞).


Câu 4:

Hàm số \(y = \frac{{x + 2}}{{{x^2} - 3x + 2}}\) có tập xác định là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Biểu thức \(\frac{{x + 2}}{{{x^2} - 3x + 2}}\) có nghĩa khi x2 – 3x + 2 ≠ 0 x ≠ 1 và x ≠ 2.

Vậy tập xác định của hàm số \(y = \frac{{x + 2}}{{{x^2} - 3x + 2}}\) là D = ℝ \ {1; 2}.


Câu 5:

Cho hàm số \(y = 2\sqrt {{x^2} - 5x} \). Giá trị của hàm số tại x = 10 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: \(y\left( {10} \right) = 2\sqrt {{{10}^2} - 5.10} = 10\sqrt 2 \).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 tháng trước

Đặng Phúc

Bình luận


Bình luận