Câu hỏi:

15/03/2021 256

Tìm số phức liên hợp của số phức z = 3 + 2i

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Số phức liên hợp của số phức z = 3 + 2i là z¯=32i

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho số phức z thỏa mãn z(1 + i) = 3 – 5i. Tính mô đun của z

Xem đáp án » 15/03/2021 12,162

Câu 2:

Trong các kết luận sau, kết luận nào sai:

Xem đáp án » 15/03/2021 2,085

Câu 3:

Thu gọn z=2+3i2 ta được:

Xem đáp án » 15/03/2021 1,013

Câu 4:

Trong C, cho phương trình az2+bz+c=0a0 (*). Gọi Δ=b24ac, ta xét các mệnh đề sau:

- Nếu là số thực âm thì phương trình (*) vô nghiệm.

- Nếu 0 thì phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt

- Nếu Δ=0 thì phương trình (*) có 1 nghiệm kép

Trong các mệnh đề trên, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 16/03/2021 652

Câu 5:

Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z

Xem đáp án » 15/03/2021 482

Câu 6:

Cho z=rcosφ+isinφ. Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án » 16/03/2021 405

Câu 7:

Trong hình vẽ bên, điểm M biểu diễn số phức z. Số phức z¯ là:

Xem đáp án » 15/03/2021 369

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK