Câu hỏi:

17/03/2021 286

Cho số phức z thỏa mãn 3-4iz=2+3iz¯z2+2+i, giá trị của z bằng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: B.

Ta có: 

3-4iz=2+3iz¯z2+2+i3-4iz=2+3iz¯z.z¯+2+i3-4iz=2+3iz+2+i3-4i=2+3i+z2+i2+iz=1-7iz=1-7i2+i=-1-3i

Vậy z=-12+-32=10.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số phức nghịch đảo của z = 3 + 4i là:

Xem đáp án » 15/03/2021 6,582

Câu 2:

Tìm mô đun của số phức z, biết 1z2=12+12i.

Xem đáp án » 17/03/2021 2,025

Câu 3:

Cho số phức z. Đẳng thức nào sau đây sai?

Xem đáp án » 17/03/2021 1,463

Câu 4:

Cho số phức z thỏa mãn 2i-i2z+10i=5. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 17/03/2021 1,092

Câu 5:

Kí hiệu a, b là phần thực và phần ảo của số phức 1z¯với z=5-3i. Tính tổng S=a+b.

Xem đáp án » 17/03/2021 423

Câu 6:

Cho số phức z thỏa mãn 1-iz+1=1+i. Điểm M biểu diễn của số phức w=z3+1 trên mặt phẳng tọa độ có tọa độ là:

Xem đáp án » 17/03/2021 319

Câu 7:

Biết số phức z thỏa mãn điều kiện 5z¯+iz+1=2-i. Mô đun số phức w=1+z+z2 bằng:

Xem đáp án » 17/03/2021 296

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK