Câu hỏi:

21/03/2021 245

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ, chọn kết luận đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [-1;4] sao cho f(-1)=2; f(4)=7. Có thể nói gì về số nghiệm của phương trình f(x)=5 trên đoạn [-1;4]:

Xem đáp án » 21/03/2021 1,185

Câu 2:

Cho hàm số f(x)=x3-1000x2+0,01. Phương trình f(x)=0 có nghiệm thuộc khoảng nào trong các khoảng

I. (-1;0)

II. (0;1)

III. (1;2)

IV. (2;1000)

Xem đáp án » 21/03/2021 555

Câu 3:

Xét tính liên tục của hàm số f(x)=1cosx,x0x+1,x>0. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 21/03/2021 487

Câu 4:

Hàm số y=f(x)có đồ thị dưới đây gián đoạn tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 21/03/2021 290

Câu 5:

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(I) f(x)liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b)>0 thì tồn tại ít nhất một số ca;b sao cho f(c)=0

(II) Nếu f(x) liên tục trên đoạn (a;b]và trên [b;c) thì không liên tục (a;c)

Xem đáp án » 21/03/2021 263

Câu 6:

Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số f(x)=x3x2+2x2x1,x13x+m,x=1 liên tục tại x=1

Xem đáp án » 21/03/2021 210

Bình luận


Bình luận