Câu hỏi:

23/04/2021 37

Tích của nghiệm nguyên âm lớn nhất và nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương trình (3x  6) (x  2) (x + 2) (x  1) > 0

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập nghiệm của bất phương trình 2x(4 − x) (3 − x) (3 + x) > 0 là:

Xem đáp án » 23/04/2021 54

Câu 2:

Nghiệm nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình x (x - 2) (x + 1) > 0 là:

Xem đáp án » 23/04/2021 50

Câu 3:

Cho biểu thức fx=4x82+x4x. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x)  0 là:

Xem đáp án » 23/04/2021 45

Câu 4:

Bất phương trình có tập nghiệm 4x12x+1<0 là:

Xem đáp án » 23/04/2021 45

Câu 5:

Tập nghiệm S = (; 3)  (5; 7) là tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

Xem đáp án » 23/04/2021 42

Câu 6:

Tập nghiệm của bất phương trình |5x  4|  6 có dạng

S = (; a]  [b; +). Tính tổng P = 5a + b.

Xem đáp án » 23/04/2021 41

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »