Câu hỏi:

23/04/2021 231

Miền nghiệm của bất phương trình: 3(x − 1) + 4(y − 2) < 5x − 3 là nửa mặt phẳng chứa điểm:

Trả lời:

Ta có: 

3(x − 1) + 4(y − 2) < 5x – 3

⇔ −2x + 4y – 8 < 0.

Vì −2.0 + 4.0 – 8 < 0 là mệnh đề đúng nên miền nghiệm của bất phương trình trên chứa điểm có tọa độ (0; 0)

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho bất phương trình 2x + 3y  6  0 (1). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

Xem đáp án » 23/04/2021 158

Câu 2:

Miền nghiệm của bất phương trình: 3x + 2(y + 3) > 4(x + 1)  y + 3 là nửa mặt phẳng chứa điểm:

Xem đáp án » 23/04/2021 116

Câu 3:

Cho hệ bất phương trình 2x5y1>02x+y+5>0x+y+1<0. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

Xem đáp án » 23/04/2021 90

Câu 4:

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

Xem đáp án » 23/04/2021 79

Câu 5:

Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 2x+3y-1>05x-y+4<0?

Xem đáp án » 23/04/2021 67

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »