Câu hỏi:

26/05/2021 759

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A và C. Trên đường thẳng vuông góc với AC tại B ta lấy điểm M. So sánh MB và MC, MB và MA

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Vì MB là đường vuông góc và MA,MC là đường xiên nên MA>MB,MC>MB (quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ΔABC có CE và BD là đường cao. So sánh BD+CE và AB+AC?

Xem đáp án » 26/05/2021 719

Câu 2:

Trong tam giác ABC có AH vuông góc với BC (HBC). Chọn câu sai

Xem đáp án » 26/05/2021 293

Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn đáp án sai trong các đáp án sau:

Xem đáp án » 26/05/2021 278

Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Xem đáp án » 26/05/2021 203

Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Xem đáp án » 26/05/2021 197

Câu 6:

Cho tam giác ABC có chiều cao AH

Xem đáp án » 26/05/2021 191

Bình luận


Bình luận