Câu hỏi:

26/05/2021 278

Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn đáp án sai trong các đáp án sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Vì MH là đường vuông góc và MA là đường xiên MA > MH (quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên). Đáp án A đúng nên loại A

MBC^ là góc ngoài của ΔMHBMBC^>MHB^=90o

Xét ΔMBC có: MBC^ là góc tù nên suy ra MB>MC (quan hệ giữa đường vuông góc và cạnh trong tam giác

Mà HB và HC lần lượt là hình chiếu của MB và MC trên AC

HB<HC (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu). Đáp án B đúng nên loại đáp án B

AH=HB(gt) mà AH và HB lần lượt là hai hình chiếu của AM và BM

MA=MB (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu). Đáp án C đúng nên loại đáp án C

Ta có: MB=MA(cmt)MC>MB(cmt)MC>MA. Đáp án D sai nên chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A và C. Trên đường thẳng vuông góc với AC tại B ta lấy điểm M. So sánh MB và MC, MB và MA

Xem đáp án » 26/05/2021 758

Câu 2:

Cho ΔABC có CE và BD là đường cao. So sánh BD+CE và AB+AC?

Xem đáp án » 26/05/2021 719

Câu 3:

Trong tam giác ABC có AH vuông góc với BC (HBC). Chọn câu sai

Xem đáp án » 26/05/2021 293

Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Xem đáp án » 26/05/2021 203

Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Xem đáp án » 26/05/2021 197

Câu 6:

Cho tam giác ABC có chiều cao AH

Xem đáp án » 26/05/2021 191

Bình luận


Bình luận