Câu hỏi:

23/12/2019 20,102

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh a gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Cắt tứ diện bởi mặt phẳng (GCD) được thiết diện có diện tích là

 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD thì thiết diện của ABCD cắt bởi (GCD) là tam giác ECD 

Khi đó, ED=EC=a32 nên ECD cân tại  

Do đó, SECD=12EF.CD=a224

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA =OB= OC. Gọi M là trung điểm của BC (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai đường thẳng OM và AB bằng

Xem đáp án » 22/12/2019 98,448

Câu 2:

Cho tứ diện OABC có OA,OB,OC đôi một vuông góc với nhau. Kẻ OH vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại H. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 23/12/2019 94,637

Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 23/12/2019 14,552

Câu 4:

Cho tứ điện ABCD , gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (IJK) là

Xem đáp án » 23/12/2019 12,091

Câu 5:

Tổng diện tích các mặt của một khối lập phương là 54cm2 Tính thể tích của khối lập phương đó

Xem đáp án » 23/12/2019 3,941

Câu 6:

Một khối đa diện lồi với các mặt là tam giác thì

Xem đáp án » 23/12/2019 3,595

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK