210 câu trắc nghiệm Hình học không gian cực hay có lời giải (P3)

  • 4739 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B là

Xem đáp án

Đáp án A

Thể tích khối chóp =13.h.Sday


Câu 4:

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm SD (tham khảo hình vẽ bên) Tang của góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng (ABCD) bằng

Xem đáp án

đáp án D

Do S.ABCD là hình chóp tứ giác đều SO(ABCD).

Gọi K là trung điểm OD

MK sẽ là đường trung bình trong tam giác SOD

MK(ABCD)

tanMBK=MKBK

tanMBK=MKBK=13

 Chọn đáp án D


Câu 5:

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA =OB= OC. Gọi M là trung điểm của BC (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai đường thẳng OM và AB bằng

Xem đáp án

Đáp án C

Cách 1.

Gọi N là trung điểm của AC MN//AB

Cho OA =OB =OC =1. Ta có.

Vậy OMN là tam giác đều và OMN=60o

Cách 2. Dùng pp tọa độ hóa và công thức


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận